Podľa odborníkov sa z drvivej
väčšiny utečencov stanú
úspešní ľudia

Utečenci môžu byť pre krajinu komplikáciou, ale aj veľkým obohatením. Výsledkom správnej integrácie sú ľudia, ktorí sa stávajú plnohodnotnou súčasťou krajiny a majú k nej osobný vzťah. Krajina potom môže z týchto ľudí benefitovať, využívať ich znalosti, vedomosti, skúsenosti...

Nesprávna alebo žiadna snaha o integráciu vedie naopak k obrovskej frustrácii utečencov. Tá vzniká už počas pobytu v izolovaných inštitúciách, kde nemajú žiadne súkromie a zároveň nemôžu vykonávať svoje povolanie. Na rozhodnutie úradov môžu čakať aj niekoľko rokov. Ak sa integrácia nepodarí a migranti sa nezačlenia úspešne, zostávajú na okraji spoločnosti.

Úspešná forma integrácie začína na úrovni komunít. Programy, ktoré sa sústreďujú práve na komunity, patria dlhodobo medzi najúspešnejšie formy integrácie. Zo zapojených migrantov sa stávajú najprv susedia, neskôr členovia spoločnosti ako takej.

Akou čiastkou prispeli krajiny na pomoc
utečencom v Sýrii v roku 2015?
Koľko mali prispieť, tak aby nevznikla
humanitárna kríza?

Príspevky krajín
  • Zdroj: Oxfam, Syria Crisis Fair Share Analysis, 2016.

Utečenecká kríza sa dá zvládnuť.
Čo by Európe pomohlo?

  1. Vytvorenie záchytných zón, tzv. Hotspotov, kde by sa žiadatelia o azyl registrovali počas naliehavých situácii na kľúčových miestach na schengenskej hranici
  2. Relokačné schémy na zabezpečenie férového prerozdelenia azylantov
  3. Viac peňazí na humanitárnu pomoc v regióne
  4. Rázne potieranie pašeráctva a obchodovania s ľuďmi
  5. Zásadná reforma azylového systému Európskej únie
  6. Vytvorenie európskej pobrežnej stráže, ktorá môže byť poslaná do štátu, ktorý má problémy s ochranou svojich hraníc
  7. Dôsledná, rýchla a bezpečná návratová politika EÚ u žiadateľov o azyl, u ktorých sa nepreukáže oprávnenosť nároku
  8. Vytvorenie zoznamu bezpečných krajín pôvodu

Čo si myslia osobnosti z politiky,
kultúry a ekonomiky

Čo si myslia osobnosti

Fakty

Na debatu:

Mali by Štáty EÚ zriaďiť a financovať záchytné zóny pre utečencov na Blízkom Východe a zabrániť tak ich prílevu na územie EÚ?