Utečenecká kríza a migrácia
na Slovensku

Slovensko je malá krajina v ktorej panuje veľký strach z príchodu imigrantov. Tí však o našu krajinu nejavia veľký záujem. Počet žiadateľov o azyl u nás neustále klesá. V minulom roku sme poskytli ochranu iba 8 azylantom, a to napriek tomu, že kapacitne by sme ich zvládli oveľa viac. Slovensko má potenciál zvládnuť niekoľko tisíc utečencov, a to bez toho, aby sa pre nás stali ekonomickou, bezpečnostnou alebo kultúrnou hrozbou.

Hlavička rok 2000 rok 2006 ďalšie roky
  • Zdroj: Štatistický úrad SR a PPZ ÚHCP, 2014, Divínsky, B., 2007.

Čo si myslia osobnosti z politiky,
kultúry a ekonomiky

Čo si myslia osobnosti

Fakty

Na debatu:

Slovensko by malo prijať len kultúrne blízkych utečencov